Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Tablica z planem miasta w Ustrzykach Dolnych

Dodano 2015-12-08
W listopadzie powróciliśmy do Ustrzyk Dolnych z którymi współpracujemy od 5 lat. Kolejna współpraca zaowocowała odnowieniem i aktualizacją tablicy z planem miasta. Tablica ustawina jest przed wejściem do pływalni miejskiej "Delfin". Miejsce jest bardzo uczęszczane - rocznie basen odwiedza 40 tys osób. Tym sposobem miasto ma promocję a lokalne firmy atrakcyjnie wyeksponowane reklamy.

Folder z planem miasta i mapą gminy Praszka

Dodano 2015-12-08
Ukazało się wznowienie foldera miasta i gminy Praszka. Współpraca z naszym Wydawnictwem rozpoczęła się w 2008 roku.  Wznowiony folder zawiera najważniejsze informacje o mieście i gminie takie jak: położenie, z dziejów miasta, zabytki, kultura, turystyka, sport, oświata, gospodarka, opieka społeczna, partnerstw. Folder Zawiera również plan miasta ze spisem ulic oraz poglądową mapkę gminy. 

Instalacje z planem miasta Staszów (świętokrzyskie)

Dodano 2015-10-14
Dobra współpraca z władzami miasta Staszów zaowocowała odnowieniem dwóch tablic z planem miasta - przy ul. Mickiewicza oraz przy ratuszu (ul. Opatowska). Współpraca trwa od wielu lat. W roku 2010 zrealizowaliśmy pierwszą edycję tablic z planem a w 2011 roku realizowaliśmy dla Staszowa  folder z planem miasta.
 

Staszów

( źródło: http://muzeum.staszow.pl/) 

 

Początki historii Staszowa sięgają średniowiecza, kiedy to osada funkcjonowała w systemie organizacji grodowej. Być może osada istniała tu już w XII wieku, kiedy to w czasie swego najazdu Tatarzy mieli spalić drewniany kościółek[1]. Jednak najstarsze, dostępne nam źródło pisane, wymienia Staszów dopiero w roku 1325, przy okazji opłat tzw. świętopietrza. Ówczesny pleban staszowski o imieniu Piotr z niewyjaśnionych przyczyn nie przedstawił jednak wartości swych dochodów i stosownej opłaty nie złożył[2].


Sama nazwa Staszowa pochodzi od imienia własnego Stanisław. W XIII-XIV wieku Stasz było zdrobniałą formą imienia Stanisław, dość popularnego od połowy XIII wieku.


 

Informator z planem miasta Kolno

Dodano 2015-11-09
Przy współpracy z działem promocji Urzędu Miasta w Kolnie wydaliśmy informator zawierający opis miasta oraz rozkładany plan miasta.
 
 

Historia Kolna

( żródło:http://www.umkolno.pl)
 
 
 
Początków miasta nie można wiązać z dokumentem lokacyjnym, lecz należy ich szukać w tych momentach poprzedzającym rozwój i wzrost znaczenia osady, które wpłynęły na nadanie jej prawa miejskiego. Akt lokacji miasta na prawie chełmińskim poprzedzany był zazwyczaj długotrwałym rozwojem miasta przedlokacyjnego.
Gród, który dał początek miastu, powstał w okresie wczesnego osadnictwa mazowieckiego przypadającego na XI i XII wiek nad rzeką Pisą w odległości 7 km w kierunku północno-zachodnim od obecnego miasta. Pierwotne Kolno położone na piaszczystym wzniesieniu, oblanym wodami Pisy z jednej strony, a z drugiej otoczone rozległymi bagnami, pełniło rolę strategiczną i handlową na pograniczu polsko-jaćwieskim, a potem polsko-krzyżackim.
Nadania praw miejskich, opartych na prawie chełmińskim, dokonał książę mazowiecki Janusz I, zwany Starszym w dniu 28 czerwca (lub 30 czerwca) 1425 roku. Przywilej lokacyjny nadawał mieszczanom wolność sądów, uwalniał miasto od wszelkiej jurysdykcji urzędników książęcych i od ceł. Mieszkańcy mieli prawo wzniesienia łaźni, postrzygalni i wagi, wolnego wyrębu drzewa w puszczy i połowu ryb w jeziorach puszczańskich. Wymieniony dokument miał ogromne znaczenie dla dalszych losów miasta, ponieważ przyspieszył jego rozwój i znaczenie.
Miasto rozwijało się z pewnością już od lat kilkudziesięciu. Znajdował się w nim dwór książęcy, a lokacja na prawie chełmińskim dotyczyła podgrodzia. O znaczeniu ówczesnego Kolna nad Pisą świadczy również wczesna budowa w nim kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny w ostatnim ćwierćwieczu XIV wieku.
Na skutek wzrostu osadnictwa na Wyżynie Kolneńskiej, zmniejszenia się ważności drogi handlowej, jaką była rzeka Pisa, na rzecz dróg lądowych, jak i z powodu szczupłości terenu, na którym znajdowało się pierwsze Kolno, miasto zostało przeniesione na nowe miejsce, nad rzekę Łabnę, gdzie do dziś istnieje. Dokonał tego książę mazowiecki Bolesław IV w latach 1434-1443. Miasto otrzymało 47 włók ziemi, z których 4 były wójtowskie i 2 plebańskie, ogrody i łąki nad rzeką Łabną i Pisą oraz łąki bartne w puszczy Zagajnicy. Pod nowe miasto wzięto 14 włók ze wsi Zabiele.

Ustawa krajobrazowa a opłaty za reklamy

Dodano 2015-09-25

Informujemy, że dniem 11.09.2015 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o podatkach i opłatach lokalnych powołując do życia tzw. opłatę reklamową (ustawa z dnia 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustawa w związku ze wzmocnieniem ochrony krajobrazu Dz. U. z 2015 r. poz. 774).

Opłata reklamowa będzie opłatą lokalną, która będzie mogła być pobierana na podstawie uchwały rady gminy lub miasta. Podjęcie uchwały o pobieraniu opłaty reklamowej nie jest obowiązkowe. 


Opłata reklamowa pobierana będzie od:

- właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,

- użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,

- posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,

b) jest bez tytułu prawnego

 

jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

 

Poniżej kilka dodatkowych szczegółów dotyczących opłaty reklamowej.

 


Talem Technologies