Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Ustawa krajobrazowa a opłaty za reklamy

Dodano 2015-09-25

Informujemy, że dniem 11.09.2015 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o podatkach i opłatach lokalnych powołując do życia tzw. opłatę reklamową (ustawa z dnia 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustawa w związku ze wzmocnieniem ochrony krajobrazu Dz. U. z 2015 r. poz. 774).

Opłata reklamowa będzie opłatą lokalną, która będzie mogła być pobierana na podstawie uchwały rady gminy lub miasta. Podjęcie uchwały o pobieraniu opłaty reklamowej nie jest obowiązkowe. 


Opłata reklamowa pobierana będzie od:

- właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,

- użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,

- posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,

b) jest bez tytułu prawnego

 

jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

 

Poniżej kilka dodatkowych szczegółów dotyczących opłaty reklamowej.

 


W celu pobierania opłaty konieczna jest następująca sekwencja zdarzeń:

Rada gminy musi uchwalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - uchwalenie takiej uchwały jest warunkiem koniecznym by móc pobierać opłatę reklamową,

Następnie rada gminy musi uchwalić uchwałę o pobieraniu opłaty reklamowej.

Należy nadmienić, że podjęcie wskazanych powyżej uchwał jest prawem gminy, a nie jej obowiązkiem - jeżeli gmina nie podejmie takich uchwał nie będzie mogła pobierać opłaty reklamowej.

 

Przedmiot opłaty:

Opłata reklamowa może byc pobierana od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

Przepisy ustawy i o podatkach i opłatach lokalnych odsyłają do definicji reklamy, urządzenia reklamowego i tablicy reklamowej do definicji zawartej w ustawie o planowaniu przestrzennym.

Opłatą reklamową będą mogły być objęte np. reklamy sklepów stojące przy drogach.

 

Wysokość opłaty reklamowej:

Opłata reklamowa będzie składać się z dwóch części:

- stałej - ryczałtowej, max, 2,50 zł dziennie

- zmiennej uzależnionej od pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego, max. 0,20 zł za 1m2 powierzchni urządzenia lub tablicy reklamowej.

Na poczet opłaty reklamowej zalicza się kwotę podatku od nieruchomości zapłaconego od danej tablicy lub urządzenia reklamowego.

 

cofnij

Powered by: Talem Technologies