Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Tablica z mapą gminy i planem miejscowości Zbrosławice

Dodano 2022-05-06
W Zbrosławicach została zaktualizowana i odnowiona tablica z mapą gminy i planem miejscowości.
Gmina Zbrosławice położona jest w środkowej części województwa śląskiego, graniczy z Tarnowskimi Górami, Bytomiem, Zabrzem, Gliwicami, Pyskowicami, Toszkiem, Wielowsią i Tworogiem. Zajmuje 148,7 km2 powierzchni, z czego ponad 100 km2 powierzchni zajmują użytki rolne. Liczba mieszkańców wynosi ok. 15.500 osób.


Folder z mapą gminy Czerniewice - edycja 2022

Dodano 2022-03-10

Przedstawiamy Państwu Nasze drugie wydanie publikacji poświęconej gminie Czerniewice. Poprzedni folder z mapą zrealizowaliśmy w 2013 r. 

 Gmina Czerniewice leży w północno-wschodniej części województwa łódzkiego przy drodze ekspresowej S8 relacji Białystok - Warszawa- Wrocław. Obszar gminy 12.773 ha, z czego 3500 ha stanowią lasy. Na terenie gminy znajduje się 35 miejscowości a w gminie zamieszkuje 5313 osób.

Historia 

Po odzyskaniu niepodległości władze polskie ustawą z 27 listopada 1918 r. zatwierdziły granice gminy z siedzibą w Czerniewicach. Pierwszym wójtem został wówczas Andrzej Fangrat. W 1929 r. w skład gminy wchodziły 23 wsie, 8 kolonii, 5 osad młynarskich i 7 majątków ziemskich: Chociw i Wólka Lipska – własność Feliksa Jaśkowskiego, Czerniewice (majątek) – własność Adolfa Buchowieckiego, Czerniewice (folwark) Antoniego Goździka, Lipie Seweryna Luboradzkiego, Studzianki Kazimierza Auleytnera i Wielka Wola, należąca do Tytusa Wilskiego. Ziemi ornej w gminie było 5 950 ha, łąk – 140 ha, pastwisk – 380 ha, torfowisk i bagien – 240 ha, piasków lotnych – 75 ha. W 1920 r. zawiązano w Czerniewicach Ochotniczą Straż Pożarną. W 1933 r. nowym właścicielem dóbr Czerniewice został Adolf Marian Buchowiecki, syn poprzedniego właściciela. W okresie II Rzeczypospolitej gmina należała do powiatu rawskiego i do województwa warszawskiego.

Adolf Marian Buchowiecki, ostatni dziedzic dóbr Czerniewice
Adolf Marian Buchowiecki, ostatni dziedzic dóbr Czerniewice

W 1938 r. w wyniku nowego podziału terytorialnego powiat rawski przeszedł do województwa łódzkiego. W okresie drugiej wojny światowej gmina znalazła się w Generalnym Gubernatorstwie, dystrykcie radomskim i nowo utworzonym powiecie tomaszowskim, a wójtem od 1941 r. był potomek kolonistów niemieckich – Paweł Schumann z Teodozjowa.

Paweł Schumann, wójt gminy Czerniewice w okresie okupacji
Paweł Schumann, wójt gminy Czerniewice w okresie okupacji

W czasie drugiej wojny światowej wielu mieszkańców gminy Czerniewice straciło życie w obozach zagłady, a także w masowych rozstrzeleniach osób podejrzewanych o konspirację. Niechlubnie zapisała się w tej historii Wanda Schumann, żona wójta, która w 1945 r. została stracona za działalność na szkodę Państwa Polskiego. W 1942 r. w obozie Buchenwald zginął Adolf Marian Buchowiecki, ostatni właściciel majątku Czerniewice. Na mocy wydanego przez PKWN dekretu z 6 września 1944 r. o reformie rolnej majątek Czerniewice i inne majątki w gminie Czerniewice zostały rozparcelowane. Po drugiej wojnie światowej powrócono do starych granic gmin i powiatów. W styczniu 1945 r. nowym wójtem został Jan Cała. W wyniku kolejnej reorganizacji na podstawie rozporządzenia z 24 lutego 1954 r. władze utworzyły kolejne jednostki urzędowe. Od 1955 r. na terenie obecnej gminy Czerniewice zaczęły funkcjonować Gromadzkie Rady Narodowe: Czerniewice, Krzemienica, Podkonice Duże, Teodozjów i Wielka Wola. W 1958 r. zlikwidowano GRN Teodozjów, natomiast w 1959 r. Podkonice Duże i Wielką Wolę. Od 1960 r. nadal działające GRN: Czerniewice i Krzemienica przejęły obowiązki i w większości teren działania zlikwidowanych GRN. Funkcjonowały one do końca 1972 r. Na mocy ustawy o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych 1 stycznia 1973 r. powołano Gminę Czerniewice. Na czele gminy stanął naczelnik. Byli nimi kolejno: Henryk Jankowski, Henryk Młynarczyk i Wiesław Smejda. W 1975 r. decyzją władz utworzono nowe województwa, likwidując powiaty. Gmina Czerniewice weszła w skład województwa piotrkowskiego. W latach 1978-1982 wybudowano obecną siedzibę Urzędu Gminy (część zachodnia), natomiast w latach 1984-1987 budynek rozbudowano (część wschodnia), po wcześniejszej rozbiórce dawnego budynku Urzędu Gminy z 1902 r.

Obecny budynek Urzędu Gminy
Obecny budynek Urzędu Gminy

W 1990 r. uchwalono ustawę o samorządzie terytorialnym. Na czele gminy znów stanął wójt. Od tego czasu funkcję wójta pełnili: Wiesław Pająk, Edward Pietrzyk, od 2014 r. sprawuje ją Andrzej Bednarek. 1 stycznia 1999 r. nastąpiła kolejna reforma administracyjna, zlikwidowano województwo piotrkowskie i powołano powiaty. Gmina Czerniewice znalazła się w powiecie tomaszowskim w województwie łódzkim.

Aktualizacja tablicy z mapą gminy Łyszkowice

Dodano 2022-03-10
Pomimo wichur i zmiennej pogody realizacja nowej edycji tablicy przed Urzędem Gminy w Łyszkowicach dobiegła szczęśliwego końca.
Gmina wiejska Łyszkowice znajduje się w województwie łódzkim, w powiecie łowickim. Składa się z 21 sołectw, a siedzibą gminy jest wieś Łyszkowice. Powierzchnia: 10 699 ha
Gmina  położona jest w powiecie łowickim i ma charakter rolniczo-przemysłowy. W strukturze jakości gleb przeważają grunty słabsze IV i V klasy. Największa liczba gospodarstw rolnych znajduje się w przedziale od 5 do 10 ha. Tylko nieliczne zajmują areał powyżej 30 ha, w których można prowadzić produkcję zbożową i roślinną na większą skalę. Na terenie gminy znajdują się tereny łowieckie szczególnie atrakcyjne dla myśliwych polujących na kaczki i bażanty. Istnieją również stawy wędkarskie.
Warto zobaczyć na terenie gminy takie miejsca jak:
- gorzelnia i cukrownia w Łyszkowicach
-  osada kultury łużyckiej w Bobiecku. 
Charakterystyka zagospodarowania turystycznego

Tablica dwustronna z planem miasta i mapą powiatu Świebodzin

Dodano 2022-03-10
W lutym wykonaliśmy aktualizację tablicy z planem miasta i mapą powiatu świebodzińskiego. Tablica ustawiona jest przy ul. Piłsudskiego 18 w centrum miasta Świebodzin. 
Miasto znane jest z ogromnych rozmiarów figury Chrystusa Króla.
Jezus ze Świebodzina jest jednym największych posągów Chrystusa na świecie, konkurujące z nim rzeźby z Syrii i Filipin są wyższe tylko jeśli wliczać postumenty na jakich stoją. Pomnik z boliwijskiej Cochabamby jest wprawdzie wyższy o ponad metr, ale świebodziński Jezus góruje nad nim dzięki koronie. Świebodziński Chrystus mierzy 36 metrów wraz z koroną, stoi na 16-metrowym sztucznym wzniesieniu, a rozpiętość jego ramion wynosi 24 metry.
1 stycznia 1999 roku na mapie administracyjnej Polski ponownie zaistniały powiaty. Reforma samorządowa rządu premiera Buzka wprowadziła oprócz istniejących gmin drugi szczebel samorządów czyli właśnie powiaty oraz trzeci czyli samorządowe województwa. Pierwszym Starostą Świebodzińskim został Grzegorz Tomys, jego zastępcą ś.p. Ryszard Szafiński, zaś Przewodniczącym Rady Powiatu Zbigniew Szumski.
W skład Powiatu Świebodzińskiego wchodzą:
gminy miejsko-wiejskie: Świebodzin, Zbąszynek
gminy wiejskie: Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec
Według danych z 31 grudnia 2019 roku Powiat Świebodziński ma 55 790 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni.
Sąsiednimi powiatami są:
Powiat Zielonogórski
Powiat Krośnieński
Powiat Sulęciński
Powiat Międzyrzecki
Powiat Nowotomyski (Wielkopolskie)
Powiat leży na Pojezierzu Lubuskim,  w granicach Pojezierza Łagowskiego i Równiny Torzymskiej. Posiada urozmaiconą rzeźbę terenu ukształtowaną przez działalność lodowca skandynawskiego i jego wód roztopowych.  Różnorodność warunków naturalnych, dobry stan środowiska, czyste jeziora  i lasy  wpływają na atrakcyjność turystyczną powiatu.
Powiat Świebodziński położony jest w całości  w dorzeczu Odry, na wododziale między rzeką Odrą  i Wartą. Charakterystyczną cechą jest znaczna obfitość wód powierzchniowych. Do ważniejszych rzek należą:  Pliszka (64 km), Paklica (60 km), Obra Leniwa (37 km), Ołobok (28 km). Największym jeziorem jest Jez. Niesłysz (Niesulickie) o powierzchni zwierciadła wody 486,2 ha i wysp 10,4 ha. Jezioro Niesłysz jest drugim co do wielkości jeziorem w województwie i jednocześnie najczystszym. Pozostałe jeziora to: Jez. Ciecz zwane Trześniowskim (185,7 ha), Jez. Łagowskie (82,4 ha), Jez. Paklicko Wielkie (196,0 ha), Jez. Wilkowskie  (130,5 ha), Jez. Lubinieckie (79,4 ha).

Tablica historyczna sołectwa Rajszew

Dodano 2022-03-10
Tablica historyczna miejscowości Rajszew ( gmina Jabłonna woj. Mazowieckie). Grafika tablicy opracowana została w konsultacji z historykiem. Okazuje się, że każde sołectwo ma ciekawą historię trzeba tylko do niej dotrzeć. Rajszew – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Jabłonna.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa warszawskiego. Miejscowość znajduje się w odległości 10 minut drogi samochodem od centrum Legionowa oraz 25 minut od centrum Warszawy. We wsi znajduje się kościół parafialny św. Andrzeja Boboli oraz klub golfowy. Wcześniejsza nazwa "Royszew" została odnotowana w słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom IX, wieś miała taką nazwę w spisie w 1827 r ( Wikipedia)

Talem Technologies