Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Tablica z planem sołectwa Bogucin

Dodano 2023-01-12
Problemy z dojazdem oraz chaos w numeracji posesji to zmora większości sołectw. Podobnie było w sołectwie Bogucin. Z inicjatywy społecznej mieszkańców sołectwa Bogucin ( gmina Fabianki) opracowaliśmy tablicę z numeracją porządkową posesji. Tablica zawiera również granice działek oraz oznaczenie ważniejszych punktów w legendzie. Na tablicy zamieszczono również informację historyczną oraz wycinki starych map Bogucina. Spełnia ona zatem również funkcję edukacyjną. Tablica niebawem zostanie zamontowana. W listopadzie 2018 przy współpracy z gminą Fabianki i lokalnymi firmami wydaliśmy publikację promocyjno-reklamową "Gmina Fabianki".Publikacja zawiera opis gminy: rys historyczny od wczesnego średniowiecza do współczesności, wykaz zabytków oraz rozkładaną mapę gminy oraz plan miejscowości Szpetal Górny. Folder zawiera również reklamy lokalnych przedsiębiorstw.
GMINA FRABIANKI POŁOŻENIE
(Wikipedia)
Na uwagę zasługuje specyficzne położenie administracyjne gminy. Jest ona eksklawą powiatu włocławskiego, tzn. nie posiada lądowej granicy z resztą powiatu. Od północy graniczy z czterema gminami powiatu lipnowskiego a od południa z Włocławkiem, stanowiącym odrębny powiat. Kolejną ciekawostką jest posiadanie przez gminę Fabianki własnej eksklawy. Jest nią sołectwo Lisek, położone około 2 km w linii prostej od granicy gminy i otoczone całkowicie sołectwami gmin Lipno i Bobrowniki (inaczej enklawa na terenie powiatu lipnowskiego). Tak więc wieś Lisek jest eksklawą eksklawy. Genezę powyższej sytuacji stanowi wyłączenie z gminy Fabianki sołectwa Rachcin, co nastąpiło po 1982 roku. Wcześniej wieś ta była w granicach gminy Szpetal Górny (przekształconej na gm. Fabianki w 1979 r.), a świadectwem powiązań wsi Rachcin z gminą Fabianki jest przynależność tej miejscowości początkowo do parafii rzymskokatolickiej w Szpetalu (od XIV w. do 1818 r.), a od 1818 r. – w Chełmicy Dużej.
Dziś w skład gminy wchodzi 16 sołectw: Bogucin, Chełmica Duża, Chełmica Mała, Chełmica-Cukrownia, Cyprianka, Fabianki, Krępiny, Kulin, Lisek, Nasiegniewo, Skórzno, Szpetal Górny, Świątkowizna, Wilczeniec Fabiański, Witoszyn Nowy, Witoszyn Stary

Tablica z mapą sołectwa Smołdzino

Dodano 2023-01-12
Projekt Tablicy z mapą sołectwa na zlecenie gminy Smołdzino.

Informacje o miejscowości:
Pierwsze wzmianki o miejscowości Smołdzino pochodzą z 1281 roku. To jedna z najstarszych miejscowości powiatu słupskiego. Jej nazwa wywodzi się prawdopodobnie od nazwy rośliny (smłód) lub od smoły. W przeszłości ulegała wielu zmianom, używane były nazwy Smolino, Smoltzini, Smoltzin, Schmolsin. 

Tablica z planem Śliwic i mapą gminy

Dodano 2023-01-12
Rok 2022 zakończyliśmy aktualizacją tablicy z planem miejscowości i mapą gminy Śliwice.
          W tym roku mija 16 lat współpracy z malowniczą gminą Śliwice położoną w centrum Borów Tucholskich. W wyniku tej współpracy wydaliśmy dwie publikacje i zrealizowaliśmy cztery wielkoformatowe tablice informacyjno-promocyjne.  W grudniu ubiegłego roku została zrealizowana przez Nasze Wydawnictwo aktualizacja tablicy z mapą gminy i planem miejscowości.  Tablica ustawiona jest  na  parkingu - przy restauracji "Pod Sosną".  Na tablicy przedstawiony jest aktualny plan miejscowości  oraz mapa gminy a także oferty lokalnych podmiotów gospodarczych. To już czwarta odsłona tej tablicy. Pierwsza powstała w 2007 roku. Dla gminy Śliwice realizowaliśmy również folder z mapą gminy, który jest systematycznie wznawiamy ( link na końcu artykułu). 
HISTORIA ŚLIWIC
(https://sliwice.pl )
Historia Śliwic sięga XII wieku. Nazwę swą wzięły od dzikiej śliwy tarniny, która obficie porastała polanę śliwicką, na skraju której osiedlili się pierwsi przybysze zauroczeni jej kwiecistym kobiercem w okresie wiosennego kwitnięcia. Początkowo Śliwice stanowiły małą osadę, którą zamieszkiwało kilka rodzin trudniących się rybołówstwem, myślistwem, zbieraniem runa i uprawą piaszczystej ziemi.
Do 1309 roku Śliwice stanowiły własność książąt pomorskich, którzy pobudowali w XIII wieku kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny, był on wykonany z drewna i kryty strzechą. Stał on w miejscu obecnego kościoła. Następnie, do 1466 roku Śliwice znajdowały się w rękach Krzyżaków i z tego też okresu pochodzą pierwsze dokumenty źródłowe o Śliwicach, zawarte w aktach Zakonu Krzyżackiego. Wojna trzynastoletnia w latach 1454 - 1466 doprowadziła Zakon do upadku i ziemie te wróciły do Rzeczypospolitej, stając się własnością królewską.

Folder z mapą gminy Sokolniki

Dodano 2022-12-15
Folder promocyjny gminy Sokolniki. To druga edycja publikacji poświęconej tej gminie. Pierwsza edycję zrealizowaliśmy w 2010 roku.
Gmina Sokolniki jest jedną ze 177 gmin województwa łódzkiego. Położona jest w powiecie wieruszowskim, w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego.Wchodzi w skład Wysoczyzny Wieruszowskiej Kotliny Grabowskiej, której obszar znajduje się w dorzeczu Prosny. Gmina Sokolniki graniczy z gminami: Galewice, Lututów - na północy, Czastary, Biała- na południu i na zachodzie z gminą Wieruszów. Zajmuje powierzchnię 80 km2. W jej skład wchodzi 13 sołectw, które skupiają 21 miejscowości. Zamieszkuje je około 4,9 tys mieszkańców. Sokolniki były w Średniowieczu monarszą wsią służebną, której ludność świadczyła usługi na rzecz kasztelańskiego grodu w Rudzie. Jakakolwiek najstarsza wzmianka pisana o tej miejscowości pochodzi dopiero z 1380 r., powstanie osady odnieść można jednak do X-XI wieku. Jako miasto pojawiły się Sokolniki dopiero w XVIIIw. Tu właśnie, w siedzibie grodowego starostwa sokolnickiego, na mocy wydanego w Warszawie w dniu 9 VIII 1726r. przez Augusta II przywileju, lokował miasto Józef Aleksander Sułkowski.

Tablica z planem sołectwa Miechucino

Dodano 2022-11-09
Realizacja tablicy z mapą sołectwa Miechucino. Wieś Miechucino (w jęz. kaszubskim Miechùcëno) jest drugą co do wielkości miejscowością Gminy Chmielno, zamieszkuje ją 1672 mieszkańców (dane z końca 2021roku). Leży nad jeziorem Wielkim i przepływającą przez akwen jeziora rzeką Łeba, znajduje się na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Miechucino leży na trasie linii kolejowej Kartuzy-Sierakowice-Lębork (obecnie zawieszonej) i przy drodze wojewódzkiej nr 211. Najstarsze źródła dotyczące Miechucina pochodzą ze wczesnej epoki żelaza (700-100 latp.n.e.) oraz wcze-snego średniowiecza (VI- XIII w.), są to stanowiska archeologi-czn, które potwierdzają istnienie osady otwa-rtej na terenie naszej miejscowości. Imię Miechota, będące podstawą nazwy wsi jest skróconym imieniem staropol-skiego Mieścisław, potem Mieczysław. Do XVI wieku wieś nazywała się Miechocino, obecna postać nazwy Miechucino pojawiła się w drugiej połowie XVI wieku.

Talem Technologies