Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Tablice z planami sołectw w gminie Stryków

Dodano 2022-10-19

Tablice z planami sołectw w gminie Stryków. 

Dwustronna tablica (historia/współczesność) z planem i opisem sołectwa Niesułków. Sołectwo Niesułków położone jest we wschodniej części Gminy Stryków w bezpośrednim sąsiedztwie Strykowa, przy drodze wojewódzkiej nr 708 (Ozorków - Brzeziny), blisko węzła autostrad A1 i A2. Graniczy

z Sołectwami: Nowostawy Górne, Niesułków-Kolonia, Lipka i Warszewice.
Wieś Niesułków jest jedną z najstarszych wsi na terenie Gminy Stryków. Pierwsza wzmianka o Niesułkowie pochodzi z 1281 roku, w której czytamy, iż Bolesław, książę mazowiecki, ustala - między Albertusem, biskupem kujawskim, a Piotrem i Degnem (Degus), synami Pawła - sporne granice między wsią Nesulcou, Nesulcow
a Kołacinem. W 1322 roku wymieniane jest Nesulcowo, Niesułkowo, jako wieś w Ziemi Łęczyckiej ,,villa seu hereditas In terra Lancinesi”. W 1534 roku w ówczesnych granicach wsi znajdował się dwór i 2 karczmy. Wieś była ośrodkiem dóbr biskupich, znajdował się w niej młyn i trzy stawy rybne (obecnie Niesułków-Kolonia).


W 1859 roku powstała Gmina Niesułków, a w 1876 roku - sąd gminny dla Niesułkowa, Dmosina, Lipin oraz Mrogi Dolnej. W latach 1919 - 1954 istniała Gmina Niesułków z siedzibą władz we wsi Lipka.
Pierwsze wzmianki o szkolnictwie na tym terenie pochodzą z XVI w. Zachowało się kilka nazwisk młodzieńców, którzy pochodzili z Niesułkowa, tu rozpoczynali edukację i studiowali później na Akademii Krakowskiej w XVI w. Z Niesułkowa pochodziła rodzina Elżanowskich. Hrabia Piotr Elżanowski herbu Sępia Głowa był napoleończykiem, uczestnikiem kampanii w 1812 roku. Zmarł w 1825 roku w Niesułkowie. Jego syn Seweryn urodzony w 1821 roku był politykiem, działaczem niepodległościowym i uczestnikiem dwóch powstań: wielkopolskiego (1848 rok) i styczniowego (1863 rok), w którym pełnił funkcję Komisarza Rządu Narodowego na zachodnią Galicję oraz obrony Paryża przed Prusakami (1871 roku). W 1846 roku był jednym
z oskarżonych w procesie berlińskim. Przebywając na emigracji we Francji należał do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego i organizował Koło Polskie. Po I wojnie światowej dobra niesułkowskie należały do rodziny Bucewiczów, Martensów i Łozickich. Bracia Tomasz i Jerzy Łoziccy należący do batalionu Parasol polegli w czasie Powstania Warszawskiego. W latach 60-tych XX w. wybudowano budynek nowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza tzw. Tysiąclatka czyli szkoła-pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. W 1980 roku na terenie ówczesnej wsi Niesułków, obecnie wsi Niesułków-Kolonia powstał Dom Kultury oraz filia Gminnej Biblioteki Publicznej.
Bogatą historię ma również niesułkowska parafia, erygowana już w XIII w. Kościół miał duży wpływ na rozwój wsi, która obdarzona przez biskupów włocławskich licznymi przywilejami dobrze rozwijała się gospodarczo. Obecny kościół pw. św. Wojciecha został wybudowany w drugiej połowie XVII w., odrestaurowany w XIX w.,
a później kolejno: ok. 1934 i w 1948 roku. W 2018 roku wyremontowana została więźba dachowa świątyni. Obecnie jest to najcenniejszy zabytek Niesułkowa. Budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy, o dwuspadowych dachach krytych gontem, składa się z rozbudowanego prezbiterium, nawy głównej oraz części frontowej. Wewnątrz znajduje się wczesnobarokowy ołtarz główny z poł. XVII w.,
w którym widnieje obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z Dzieciątkiem. Na drewnianym stropie w barwnej polichromii ujęte są sceny z Nowego Testamentu. Na ścianie marmurowej zakrystii umieszczone są tablice poświęcone pamięci miejscowych obywateli ziemskich. W pobliżu kościoła znajduje się zabytkowa dzwonnica z drugiej połowy XIX w.
Na cmentarzach odnajdziemy ślady tragicznej wojennej historii tych okolic. Znajdują się tu: mogiła zbiorowa polskich żołnierzy Armii Łódź poległych 8 września 1939 roku na cmentarzu rzymsko-katolickim oraz indywidualna mogiła wojenna dwóch nieznanych polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku na cmentarzu mariawickim.
Plac zabaw na terenie wsi został założony w 2006 roku. Mieszkańcy Niesułkowa mają również do swojej dyspozycji zagospodarowaną działkę sołecką, która wyposażona jest w drewnianą altanę, zewnętrzne urządzenia fitness, boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Obecnie zabudowa miejscowości Niesułków rozwija się, wieś traci charakter rolniczy i zmienia się w ośrodek mieszkalny.
(Źródło: Monografia Miasta i Gminy Stryków, UŁ, 2009 roku)
 
Sołectwo Sosnowiec-Pieńki położone jest w centralnej części gminy, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Strykowa. Na terenie sołectwa zlokalizowane są 
3 stanowiska archeologiczne z okresu wczesnego średniowiecza. Sosnowiec-Pieńki powstał na przełomie XVIII i XIX w. Powstanie miejscowości na obszarze, gdzie wcześniej występowało osadnictwo rozproszone, związane było 
z rozwojem Strykowa. Sukcesywny rozwój zabudowy sołectwo odnotowywano od zakończenia II wojny światowej. Wzdłuż zachodniej granicy sołectwa przebiega DK 14, a przez jego północny fragment autostrada A-2. 
W 2012 na DK 14 w Sosnowcu-Pieńkach wybudowane zostało rondo. Skomunikowało ono tereny inwestycyjne, których rozwój zapoczątkowało oddanie do użytku autostrad A-1, A-2 oraz węzła autostradowego Łódź-Północ. Przy drodze prowadzącej z osady Młynek do wsi Sosnowiec-Pieńki znajduje się pomnik w kształcie głazu ku czci Marii Piotrowiczowej, uczestniczki powstania styczniowego, bohaterki bitwy pod Dobrą. Mieszkańcy mogą korzystać 
z kontenerowej świetlicy wiejskiej, placu sołeckiego z altaną i miejscem 
do rekreacji . Na terenie sołectwa działa Koło Gospodyń Wiejskich.
 (Źródło: Monografia Miasta i Gminy Stryków, UŁ, 2009 r.) 
cofnij

Powered by: Talem Technologies