Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Folder z mapą powiatu mławskiego

Dodano 2018-07-10
Naszym nakładem ukazał się folder "Powiat mławski". W publikacji znajdziemy opis powiatu: położenie, historia, zabytki, inwestycje, szlaki turystyczne oraz ważne adresy i telefony. W opracowaniu zamieszczono fotografie najciekawszych miejsc i wydarzeń. Folder zawiera również rozkładana mapę powiatu oraz reklamy lokalnych podmiotów gospodarczych. Tekst, fotografie oraz materiały topograficzne udostępniło nam Starostwo Powiatowe w Mławie.
 
 
Ogólna charakterystyka powiatu
 

Powiat mławski położony jest na Nizinie Północnomazowieckiej na styku dwóch krain geograficznych: Nizin Środkowopolskich i Pojezierza Mazurskiego. Rzeźba terenu nacechowana jest licznymi fałdowaniami morenowymi. Powiat mławski znajduje się w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego.

Zasięg terytorialny powiatu to 9 gmin wiejskich : Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i jedna miejska – Mława, która jest stolicą powiatu. Administracyjnie powiat dzieli się na 248 miejscowości i 220 sołectw. Stolica powiatu położona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mławskiego - łagodnie pochylonej w kierunku południowym wysoczyzny polodowcowej.

 

Świat roślinny i zwierzęcy
 

Obszar północnego Mazowsza w podziale geobotanicznym Szafera (1977) należy do Okręgu Północnomazowieckiego wchodzącego w skład Krainy Mazowieckiej. W 1981 r. Matuszkiewicz zaproponował rozdzielenie jego na dwa mniejsze okręgi: - Okręg Wkry, - Okręg Południowokurpiowski.

Teren powiatu mławskiego w całości zawiera się w granicach Okręgu Wkry, który cechuje dominacja krajobrazów: dąbrowo-grądowego i wybitnie grądowego. Odpowiada to warunkom geomorfologicznym północnego Mazowsza, gdzie na płaskich, gliniastych wysoczyznach pierwotnie występowały zbiorowiska grądowe, natomiast na piaszczystych wzniesieniach moren czołowych dominowały dąbrowy i bory mieszane.

W ramach Okręgu Wkry wyróżniono następujące podokręgi: - opinogórski – charakteryzujący się zbiorowiskami wybitnie grądowymi, - płoński – z również dominującymi zbiorowiskami grądowymi, - nasielski – o przewadze zbiorowisk dąbrowo-grądowych, - raciąski – charakteryzujący się występowaniem subkontynentalnych borów sosnowych, borów mieszanych i olsów, - mławski – z dominującymi krajobrazami dąbrowo-grądowymi, - działdowski – dominacja zbiorowisk grądowych, borów mieszanych i świetlistych dąbrów.

Obecnie obszar północnego Mazowsza należy do jednego z najsłabiej zalesionych w kraju. Zdecydowana większość siedlisk grądowych została zamieniona w okresie historycznym na pola uprawne. Podobnie rzecz się miała z łęgami i dąbrowami. Pozostały tylko niewielkie, rozproszone kompleksy leśne, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna. Skład gatunkowy tych lasów jest podobny do innych obszarów leśnych w nizinnej części kraju o podobnych warunkach glebowych, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna.

Dominującym gatunkiem w drzewostanie jest sosna Pinus sylvestris (około 75%). Często towarzyszy jej świerk Picea excelsa (5%), rzadziej modrzew Larix europaea. Z gatunków liściastych najliczniej występuje brzoza brodawkowata Betula pendula (*%) i dęby (7%): szypułkowy Quercus robur oraz bezszypułkowy Quercus petrea. Pozostałe gatunki drzew liściastych jak klon zwyczajny Acer plantanoides, lipa drobnolistna Tilia cordata, grab pospolity Carpinus batulus, topola osika Populus tremula, czeremcha amerykańska Prunus serotina spotyka się sporadycznie. Stanowią one raczej drugie piętro lasu wraz z formami juwenilnymi drzew tworzących główny drzewostan i krzewami. Wśród tych ostatnich najczęściej występują: jałowiec pospolity Juniperus communis, kruszyna Frangula alnus, trzemielina Eunonymus europea. Najniższe piętro lasu tworzą rośliny runa leśnego. Z uwagi na prowadzoną na tym obszarze od dawna gospodarkę leśną nie jest ono tak zróżnicowane biologicznie jak w odpowiednich lasach nasturalnych. Generalną zależnością jest to, że im starszy drzewostan tym zróżnicowanie gatunkowe runa większe i bardziej typowe dla siedliska. najmniej zróżnicowane są runa w młodnikach.

Fauna jest typowa dla środkowej Polski. Z dużych zwierząt można spotkać sarnę, rzadziej jelenia. O obecności dzików mogą świadczyć tzw. buchtowiska. Ponadto w rejonie Mławy spotyka się wędrujące łosie. Poza tym występuje tu większość gatunków zwierząt i ptaków typowych dla ekosystemów leśnych i leśno-polnych.

informacje o powiecie pochodzą ze strony:www.powiatmlawski.pl

 

 

Zobacz również:

Interesujące miejsca

 Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK Bydgoszcz zaprasza :
 
Opracujemy i wydamy folder, plan, mapę składaną, monografię gminy, album, kalendarz, wizytówki, widokówki, pocztówki, listowniki itp. Opracujemy tablicę wielkoformatową z planem miasta/ mapą gminy, tablica, plansza z mapą sołectwa. Zrealizujemy dla Państwa różnego rodzaju upominki, gadżety  ZEGARY   itp. GABLOTY ogłoszeniowe, teczki firmowe, chorągiewki, wiatraczki, długopisy, kubki z nadrukiem, porcelana reklamowa., mapa, plan, ulotka, broszura.

 

cofnij

Powered by: Talem Technologies