Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Folder z planem i mapą gminy Mrocza (kujawsko-pomorskie)

Dodano 2015-08-05
Prezentujemy miasto i gminę Mrocza. Wspólnym wysiłkiem samorządu, lokalnych firm i Wydawnictwa PiK udało się opracować i wydać publikację, której zadaniem jest promocja miasta i gminy Mrocza. W publikacji oprucz planu miasta i mapy gminy można przeczytać o historii gminy Mrocza, tradycjach ziemiańskich na tych terenach itp.

Gmina Mrocza leży na południowo-wschodnim krańcu Pojezierza Południowopomorskiego, na Pojezierzu Krajeńskim, w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie nakielskim. Sąsiaduje z gminami: Więcbork, Sośno (powiat sępoleński), Sicienko (powiat bydgoski ziemski), Nakło nad Notecią, Sadki (powiat nakielski) oraz Łobżenica (powiat pilski - woj. wielkopolskie). Zachodnia granica gminy jest jednocześnie granicą województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.


Pomniki przyrody


W gminie Mrocza do pomników przyrody zaliczane są głównie dęby szypułkowe, rzadziej dęby bezszypułkowe i lipy drobnolistne, rosnące w skupieniu po kilka sztuk. Poza tym ochronie podlegają: buk zwyczajny, okazy czerwonolistnej odmiany buka zwyczajnego, cis pospolity, jesion wyniosły, jodła biała, wiąz szypułkowy. Najokazalszymi pomnikami są dęby bezszypułkowe rosnące w parku podworskim w Witosławiu, lipa drobnolistna i dęby szypułkowe w leśnictwie Witosław, dąb bezszypułkowy rosnący na poboczu drogi gruntowej z Rościmina do Czarmunia.

 

Parki wiejskie


 

Parki zwane podworskimi są dziedzictwem kultury i spuścizną poprzednich pokoleń. Wiele drzew o cechach spełniających kryteria pomnika przyrody rośnie właśnie w takich parkach.

W gminie znajduje się 11 parków wiejskich: Drążno, Drążonek, Izabela, Jadwigowo, Kosowo, Krukówko, Modrakowo, Mrocza, Orle, Samsieczynek, Wyrza oraz Witosław.

 
 

Krajeński Park Krajobrazowy


Rozporządzeniem Nr 24/98 wojewody Bydgoskiego z dnia 17 sierpnia 1998 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego Nr 61, poz.344) został utworzony Krajeński Park Krajobrazowy.

W granicach Parku znalazła się północna część gminy Mrocza (tj. część sołectw : Rościmin, Witosław, Białowieża i Wiele) o powierzchni 4.881 ha, z tego: lasy obejmują 1.362 ha, powierzchniowe - 344 ha, a grunty rolne 2.632 ha.
Jest to obszar szczególnie cenny ze względu na niepodważalne walory przyrodnicze, wyjątkową różnorodność i walory estetyczne krajobrazu , ale także z uwagi na znaczące wartości historyczne i kulturowe. Park powstał w celu zachowania unikalnego środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu oraz wartości kulturowych charakterystycznych dla rejonu Pojezierza Krajeńskiego. Park w sumie zajmuje powierzchnię 73.850 ha i obejmuje większość terenów uprawianych rolniczo.

 

Tereny leśne Parku przedstawiają duże zróżnicowanie roślinności, co jest związane z bogactwem form rzeźby terenu. W runie leśnym, na bagnach i torfowiskach napotkać można liczne stanowiska roślin chronionych i rzadkich. W lasach krajeńskich równie licznie występuje zwierzyna łowna: jelenie, sarny, daniele, dziki, lisy, zające, kuropatwy i bażanty. Z gatunków chronionych do najciekawszych należą : bocian czarny, żuraw, czapla, łabędź, rzadko spotykany rybołów bielik i cietrzewie, a spośród ssaków wydry i bobry oraz rzadziej spotykane łosie. Z gadów i płazów spotkać można : jaszczurki, zaskrońce, padalce, żmije i żaby.

Na terenie parku w Gminie Mrocza podziwiać można 10 obiektów uznanych za pomniki przyrody ożywionej (okazałe drzewa), a także 24 obiekty (bagna, trzcinowiska, jary)uznane jako użytki ekologiczne.

W 2005r. Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powstał Rezerwat "Jezioro Wieleckie" o pow. 102,76 ha jako rezerwat wodny, typ faunistyczny, podtyp rezerwat ptaków

Władze Gminy Mrocza dostrzegając potrzebę ochrony środowiska naturalnego dużą uwagę przywiązują do proekologicznych przedsięwzięć. Gmina posiada m.in. nowoczesne składowisko odpadów komunalnych, oczyszczalnię ścieków, którą sukcesywnie modernizuje oraz kanalizuje kolejne obszary gminy.
 
 
informacje o gminie pochodzą ze strony: http://www.mrocza.pl
 

 

Wydawnictwo PiK Bydgoszcz zaprasza do podobnej współpracy urzędy gmin, sołectwa, miasta i powiaty.

Opracujemy i wydamy folder, plan, mapę składaną, monografię gminy, album, kalendarz, wizytówki, pocztówki, listowniki itp. Opracujemy tablicę wielkoformatową z planem miasta/ mapą gminy, , . Zrealizujemy dla Państwa różnego rodzaju upominki, gadżety itp. 

 
 
 
 
 
cofnij

Powered by: Talem Technologies