Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Publikacja z planem miasta i mapą gminy Strzelce Krajeńskie

Dodano 2016-09-06

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową publikacją poświęconą Strzelcom Krajeńskim.

Publikacja zawiera zarówno folder jak i składaną mapę 60 x 40 cm. Na rozkładanej części mamy plan miasta oraz mapę gminy. Czytając publikację dowiadujemy się o historii miasta i gminy, położeniu, możemy poczytać o ciekawych, istniejących do dnia dzisiejszego budowlach obronnych,  basztach i innych zabytkach. Oprócz ciekawych fotografii czytelnik może zapoznać się z ofertami lokalnych podmiotów gospodarczych. 


Walory turystyczne


Walory turystyki kajakowej i żeglarskiej

     Liczne jeziora i rozbudowana sieć rzeczna czynią teren gminy szczególnie predysponowany do rozwoju tego typu turystyki. Akweny oraz naturalny system ich połączeń jest podstawą realizacji projektu ,,Lubuskie Mazury". Wytyczony szlak wodny w ramach ,,Lubuskich Mazur" rozpoczyna się w miejscowości Długie, nad jeziorem Lipie (182 ha). Następnie szlak przebiega przesmykiem do jeziora Słowa (62 ha) i  kanałem do, leżącego już na terenie gminy Dobiegniew, jeziora  Osiek, o powierzchni 635 ha. Szlak dalej biegnie rzeką Mierzęcka Struga do Jeziora Wielgiego-Dobiegniewskiego, o powierzchni 137 ha i dalej system kanałów i przesmyków umożliwia dotarcie do rzeki Drawy i Noteci.


Walory turystyki wędkarskiej

Akweny jeziorne, znajdujące się na terenie gminy, należą do bardzo bogatych w ryby. Występują  w nich zarówno gatunki roślinno i  planktonożerne (np. sieja, sielawa, kiełb, płoć, leszcz, karaś, lin, sum  oraz drapieżniki (np. okoń, szczupak, sandacz, węgorz).


Walory turystyki łowieckiej

     Lasy oraz błota nadwarciańskie stanowią naturalne siedlisko zwierzyny łownej oraz ptactwa, m.in.: lis, sarna, dzik, jeleń szlachetny, bażant, kuropatwa, gęś zbożowa, krzyżówka, gołąb grzywacz, łyska.


Walory turystyki rowerowej

     Urozmaicony przyrodniczo i kulturowo teren gminy stwarza doskonałe warunki do rozwoju turystyki rowerowej.


     W Strzelcach Krajeńskich bierze swój początek szlak rowerowy ,,Dankowski Szlak" o długości 14,5 kilometrów. Na trasie zaprojektowano trzy miejsca odpoczynku. Pierwsze z nich zaprojektowano na ósmym kilometrze trasy, na tak zwanej ,,Rybakówce". Można w tym miejscu obserwować dorodne drzewostany z bogatym runem leśnym, a także zobaczyć liczne ptaki, w tym orła bielika i rybołowa. Drugie miejsce odpoczynku nazwane ,,Dolny Młyn", usytuowano na jedenastym kilometrze trasy. W tym miejscu na rzece Polka (określanej również jako Pełcz), istniał w przeszłości młyn wodny. Trzeci przystanek usytuowany jest w miejscowości Danków, położonej nad jeziorami Kinołęka (Małe Dankowskie) oraz Wielgie-Dankowskie. Nad jeziorem Wielgim-Dankowskim znajduje się pole biwakowe. Na szczególną uwagę zasługuje dobrze urządzona ścieżka edukacyjno-kondycyjna, z kilkoma elementami do ćwiczeń sprawnościowych (w ramach"ścieżki zdrowia"). ,,Dankowski Szlak" jest bardzo atrakcyjny, nawet odcinek przebiegający przez tereny rolnicze, stwarza możliwość poznania krajobrazu polnego z remizami, które są cennym elementem schronienia dla ptaków i ssaków. Bagienka, powstałe po zaniku oczek polodowcowych, stanowią siedlisko ptaków, gadów i owadów. Część obszaru Puszczy Gorzowskiej objęty jest ochroną prawną jako Barlinecko - Gorzowski Park Krajobrazowy.


     Ponadto w Strzelcach Krajeńskich rozpoczyna się też, tworząc zamkniętą pętlę o długości 28 km, ścieżka rowerowo-piesza do miejscowości Długie. Ścieżka uznana jest za bezpieczną drogę  do ośrodków wypoczynkowych w Długiem. Poszczególne jej odcinki noszą nazwy: ,,Poznańska Droga" o długości 6,9 km, ,,Sumowski Szlak" o długości 4,3 km, ,,Słowi Szlak" o długości 3,8 km i ,,Owczy Szlak" o długości 3,4 km.


Z kolei ścieżka rowerowo-piesza ,,Szlakiem Rezerwatów" przebiega przez teren gminy Strzelce Krajeńskie i częściowo przez teren gminy Kłodawa. Szlak, rozpoczynając się w Strzelcach Krajeńskich, tworzy pętlę o długości 38 kilometrów i obejmuje południowo-wschodnią część Puszczy Gorzowskiej z następującymi rezerwatami przyrody:  ,,Wilanów", ,,Przyłężek" i ,,Buki Zdroiskie". Ścieżka rowerowo - piesza prowadzi przez teren charakteryzujący się bogatą różnorodnością biologiczną.


Rozwinięciem i uzupełnieniem szlaków rowerowych wytyczonych w ramach Euroregionu Pro Europa Viadrina są następujące szlak rowerowe:


  • Barlinek - Danków - Buszów - Strzelce Krajeńskie - Gardzko - Stare Kurowo - Drezdenko . Długość trasy wynosi 49 kilometrów.


  • Tuczno - Lubicz - Lipie Góry - Strzelce Krajeńskie - Zwierzyn. Długość trasy wynosi 19 kilometrów.


Walory turystyki pieszej

     Zróżnicowana, polodowcowa rzeźba terenu, lasy, liczne jeziora, stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki pieszej. Szlak piesze, podobnie jak trasy rowerowe, mogą być wykorzystywane w edukacji ekologicznej na temat ochrony przyrody (rezerwaty), znaczenia małych nizinnych rzek w biocenozie lasu oraz czystości wód i ich zagrożeń


Walory turystyki pielgrzymkowej

      Na terenie Gminy znajduje się wiele cennych obiektów sakralnych, w tym gotycki kościół farny z drugiej połowy XIII wieku w Strzelcach Krajeńskich oraz gotycki, kamienno - ceglany kościół w Lubiczu, o cechach obronnych.

 

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK Bydgoszcz zaprasza :
 

Opracujemy i wydamy folder, plan, mapę składaną, monografię gminy, album, kalendarz, wizytówki, pocztówki, listowniki itp. Opracujemy tablicę wielkoformatową z planem miasta/ mapą gminy, tablica, plansza z mapą sołectwa. Zrealizujemy dla Państwa różnego rodzajuupominki, gadżety  ZEGARY   itp.  

 

cofnij