Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Wznowienie publikacji promocyjnej z mapą gminy Opinogóra Górna

Dodano 2014-07-01
W czerwcu zrealizowaliśmy wznowienie publikacji z mapą gminy Opinogóra Górna. W informatorze czytelnik znajdzie informację na temat położenia gminy, historii, oraz zabytków. Folder zawiera również rozkładaną mapę gminy.

O Gminie

( żródło:http://www.opinogora.home.pl)

Położenie geograficzne

Gmina Opinogóra Górna położona jest w północno - wschodniej części powiatu ciechanowskiego i graniczy: od wschodu z powiatem przasnyskim, od północy z gminą Regimin, od zachodu z miastem Ciechanów i gminami: Ciechanów i Regimin, od południa z gminą Ciechanów i Gołymin Ośrodek.


    Centrum administracyjno-usługowym gminy jest miejscowość Opinogóra Górna, położona w odległości 8 km od Ciechanowa, 100 km od Warszawy. Gmina należy do jednej z największych obszarowo w powiecie ciechanowskim. Zajmuje powierzchnię 139 km2 składa się z 55 miejscowości i w 39 sołectwach, zamieszkuje ją 6171 osób.
Opinogóra Górna usytuowana jest na trzech wzniesieniach, będących częścią Wysoczyzny Ciechanowskiej, ze starym parkiem w stylu angielskim i wieżą pałacyku Krasińskich, tworzy wyjątkowy akcent na tle równinnego krajobrazu Mazowsza. W parku znajduje się kilka stawów rybnych stwarzający znakomity mikroklimat, będący rzadkim walorom turystycznym. Można tu również podziwiać pomnik poety i usiąść na marmurowej ławeczce, którą dla niego wystawiła Amelia Załuska. Na cmentarzu jest wiele grobów przyjaciół domu Krasińskich, a w podziemiach kościoła spoczywa trumna z prochami poety.
     Bazę noclegową i gastronomiczną zapewnia hotel z restauracją ustuowany w sąsiedztwie zespołu parkowo pałacowego hotel.

Historia

    Do dziś nie jest dokładnie znane pochodzenie i geneza miejscowości Opinogóra Górna. Pierwsza wzmianka o Opinogórze pochodzi z 1185r. W zapisie występuje ona pod nazwą Opiogote. Natomiast w dokumentach z XV w. nazywana jest Opinogóra i dzieli się na Opinogórę Górną i Dolną.
Po przyłączeniu Mazowsza do Korony, Opinogóra należała do dóbr królewskich jako starostwo niegrodowe i nadawana była osobom zasłużonym dla tronu. Nazywała się wówczas Opinogórą Królewską.Nazwa miejscowości pochodzi rzekomo od nazwiska Opin. Taką wersję podał żyjący i tworzący tu w latach młodości Zygmunt Krasiński w opowiadaniu "Pan trzech pagórków" (1828). Rodzinie Krasińskich Opinogóra została nadana w 1659 r., wcześniej była ona własnością książąt mazowieckich. Podczas III rozbioru Polski i w czasach wojen napoleońskich ziemie te zmieniały kilkakrotnie właścicieli, a w 1811 r. Opinogórę otrzymał generał Wincenty Krasiński zgodnie z pierwotnymi zasadami sukcesji. 
   

  
Baza oświatowa i kulturalna

    Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe z dwoma filiami i jedno gimnazjum.
Bazą w oparciu, o którą realizowana jest działalność kulturalna w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury. Działalność tej placówki dostosowana jest w głównej mierze do aktualnych potrzeb mieszkańców. Gmina ma dobrze funkcjonującą Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminne Centrum Informacji.

Infrastruktura i gospodarka

    Na terenie gminy Opinogóra Górna funkcjonuje 161 podmiotów gospodarczych, z których przeważająca ilość zajmuje się handlem artykułami spożywczymi, przemysłowymi, rolnymi oraz usługami z zakresu rolnictwa.
Nie ma tu żadnego przemysłu, nawet o zasięgu lokalnym, który mógłby być źródłem zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 90% gruntów stanowią użytki rolne, a tylko 1,2 % lasy. Istniejąca sieć dróg zapewnia dogodne połączenie z Ciechanowem, który przejmuje częściowo funkcje usługowe gminy.
Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 60 Łęczyca - Kutno - Płock - Drobin -Ciechanów - Różan – Ostrów Mazowiecka oraz droga wojewódzka nr 61 7 - Przasnysz Ciechanów. Teren Gminy Opinogóra Górna jest w całości zwodociągowany. Obecnie użytkowane są 3 oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 135 m3/d. W kolejnych latach planowana jest realizacja następnych oczyszczalni z punktami zlewnymi.
W gminie znajdują się tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi i tereny inwestycyjne.
    Gmina Opinogóra Górna znalazła się w "Złotej Setce" najbardziej przedsiębiorczych gmin w Polsce, wykreowanej przez Centrum Badań Regionalnych za kadencję 1994- 1998

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:

- w Opinogórze Górnej

• Zameczek neogotycki - I poł. XIX w.
Budowę pałacu rozpoczęto prawdopodobnie po śmierci matki Zygmunta w 1822 r. W roku 1843 poeta poślubił Elizę Branicką. W prezencie ślubnym młoda para otrzymała neogotycki zameczek. Po śmierci Zygmunta w dziejach Opinogóry nastąpiła pewna stagnacja, przerwana na krótko przez wnuka poety, Adama Krasińskiego. W okresie I wojny światowej pałacyk został zniszczony przez artylerię, a w okresie międzywojennym częściowo zabezpieczony przed dalszą dewastacją przez Edwarda Krasińskiego człowieka niezmiernie zasłużonego dla polskiej kultury. Po II wojnie światowej w latach 1958-1961 pałacyk został odbudowany przez Pracownie Konserwacji Zabytków z Warszawy – przywrócono mu wygląd pierwotny, usuwając elementy dodane w czasie przebudowy. Obecnie mieści się w nim Muzeum Romantyzmu.

• Oficyna dworska - budynek z roku 1828, odbywają się tu koncerty i spotkania z artystami.
• Domek z podcieniem - drewniany XIX w.,
• Domek ogrodnika,
• Kościół parafialny neoklasycystyczny Opinogórze Górnej wzniesiony w latach 1874-1877
• Park pałacowy o powierzchni 25 ha w tym ok. 0,5ha wód.

- w Pałukach

• Kościół parafialny wzniesiony w latach 1841-1843

Przedwojewo

• Kaplica filialna- drewniana ok. 1775
• Zespół Dworski obszar w promieniu 100m 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

 

cofnij

Powered by: Talem Technologies