Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Nowa edycja tablicy z mapą gminy Świlcza

Dodano 2014-05-21

Miło nam było powrócić do gminy Świlcza w województwie podkarpackim.  W lutym br. zrealizowaliśmy odnowienie i aktualizację tablicy  z mapą gminy wykonanej przez Wydawnictwo PiK w  2008 r.  Odnowiona tablica (fot.) usytuowana jest  przy Urzędzie Gminy w Świlczy. Współpraca przebiegała bardzo dobrze a nasza praca spotkała się z uznaniem mieszkańców oraz lokalnych władz o czym świadczą otrzymane referencje na piśmie.

 

Położenie gminy Świlcza

( źródło: http://www.swilcza.com.pl/)


 Gmina Świlcza położona jest w centralnym punkcie województwa podkarpackiego, w zachodniej części powiatu rzeszowskiego. Jest jedną ze 160 gmin województwa podkarpackiego. Graniczy od wschodu z miastem Rzeszów, od północnego wschodu z gminą Głogów Małopolski, od północy z gminą Kolbuszowa, od zachodu z gminą Sędziszów Małopolski, zaś od południa z gminami Iwierzyce i Boguchwała. Gmina Świlcza należy do największych w powiecie rzeszowskim zajmując powierzchnię około 112 km. Administracyjnie podzielona jest na 9 sołectw: Świlcza, Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka,Bzianka, Woliczka, Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska. Wsie gminy Świlcza rozpościerają się na pograniczu dwóch makroregionów: Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Można na ich tle wyróżnić jednostki mniejsze, mezoregiony: Podgórze Rzeszowskie (określane w literaturze również jako „Pogórze” lub, rzadziej, „Przedgórze”), Pradolinę Podkarpacką (zwaną również „Rynną Podkarpacką”) oraz Płaskowyż Kolbuszowski.

14971 06DS0526

 


 Południowa część gminy - fragment Podgórza Rzeszowskiego to obszar pokryty lessem z częściowo odsłoniętymi utworami kredowymi w postaci głębokich dolin niewielkich cieków wodnych. Budowę geologiczną stanowią iły mioceńskie, osady rzeczne starszego czwartorzędu i osady glacjalne.Wierzch tworzą utwory lessowe maskujące pierwotny rys rzeźby. Rzeźbę Podgórza Rzeszowskiego charakteryzują niewielkie, lecz urokliwe wzniesienia rzędu 210-300mn.p.m.Walory krajobrazowe ta części wsi zawdzięcza budowie geomorfologiczna i bogatej szacie roślinnej. Krajobraz wyżynny (z dobrymi punktami widokowymi), lessowy, poprzecinany zadrzewionymi i głębokimi dolinami potoków - zwanych lokalnie „Paryjami”. Nietrudno tu trafić na nie zasypane jeszcze wąwozy. Nieodłącznym akcentem krajobrazu jest flora opisywanych wzniesień i parowów z olchami i wierzbami a także osobliwościami w postaci bagiennych siedlisk rosiczki, widłaka czy grzybienia białego.  Nie mniejsze osobliwości geograficzno-przyrodnicze spotkać można w północnej, dolnej części gminy. Znajduje się ona w pasie Rynny Podkarpackiej: równoleżnikowego, płaskiego obniżenia szerokości 4-6 km ciągnącego się u podnóża szeroko rozumianych Karpat. Na terenie gminy przejście Podgórza Rzeszowskiego w Rynnę Podkarpacką ma kształt lessowych języków, nieregularnego brzegu a nawet piaszczysto-lessowych wydm (niewątpliwie wynik erozji z przylegających wzniesień) wpadających w płaskie łąki torfowe. Obniżenie to (średniej wysokości 180-217 m n.p.m.) wykorzystała rzeka Mrowla, która płynie w kierunku wschodnim równolegle do krawędzi karpackiej, przyjmując z tej krawędzi liczne małe dopływy prawobrzeżne. Warstwę humusową Rynny Podkarpackiej tworzy osobliwość tego terenu, torf. Najdalej wysunięta na północ część gminy Świlcza leży na obszarze Płaskowyżu Kolbuszowskiego, w większości pokrytego piaskami i porośniętego bujnymi lasami mieszanymi i iglastymi (borami).

14967 06DS0763


Obszar, na którym rozpościerają się wsie gminy Świlcza, miał złożoną i ciekawą przeszłość geologiczną. Na rzeźbie terenu wycisnęły piętno różne epoki w dziejach ziemi, począwszy od ruchów górotwórczych, które wypiętrzyły Karpaty, aż do ostatnich zlodowaceń na ziemiach polskich i ich reperkusji w postaci erozji pagórków lessowych, akumulacji glacjalnej i fluwialnej oraz powstaniu w ostatnich tysiącleciach zasobnych pokładów torfu.Zabytki w Gminie Świlcza

   

Atrakcyjne walory przyrodniczo - krajobrazowe, bogactwo flory i fauny, czyste stosunkowo powietrze, oraz wody rzek, potoków i zbiorników, przebiegający szlak turystyczny, stwarzają szczególnie korzystne warunki do harmonijnego obcowania ludzi ze środowiskiem naturalnym.

 

Na terenie Gminy w miejscowości Bratkowice znajduje się zbiornik wodny o powierzchni 1,83 ha, który stanowi miejsce letniego wypoczynku okolicznych mieszkańców i nie tylko. Zbiornik posiada korzystne warunki do uprawiania sportów wodnych. Powstał on po zlikwidowaniu dzikiego wysypiska śmieci. Wynikiem tego przedsięwzięcia jest estetyczniejszy wygląd Gminy oraz powszechne uznanie.

 

W roku 2002 zmodernizowano i rozbudowano istniejące zbiorniki wodne w Trzcianie o powierzchni 8,54 ha z przeznaczeniem na stawy rybne. Działania te maja na uwadze ochronę torfowisk, ptactwa i roślin występujących w rejonie zbiorników.

 

Część powierzchni Gminy zajmuje Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Mimo walorów krajobrazowych, infrastruktura turystyczna na terenie Gminy rozwinięta jest słabo.

 

Przez teren Gminy przebiega niebieski szlak turystyczny, co stanowi bodziec do powstawania kolejnych gospodarstw agroturystycznych.

 

W Dąbrowie, Rudnej Wielkiej, Mrowli i Trzcianie istnieją zabytkowe zespoły parkowe i dworsko-parkowe. Kościół Parafialny w Trzcianie stał się znany w całej Polsce dzięki zabytkowym i cennym ołtarzom.

 

Na terenie Gminy znajduje się około 100 wiejskich kapliczek i krzyży usytuowanych przy domach, drogach, wśród pól i leśnych ścieżek.

 

Gmina jest pełna uroczych zakątków, spokoju i ciszy. Las zaprasza do obcowania z czystym środowiskiem, na grzybobrania i zbieranie leśnych owoców. Rozwojowi Gminy sprzyja łatwy dojazd do każdego zakątka dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi komunikacji.

 

Zapraszamy do odwiedzenia tej ciekawej gminy.

 

Polecamy oficjalną stronę internetową gminy Świlcza


 

 


cofnij

Powered by: Talem Technologies