Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Tablica z mapą powiatu przasnyskiego (mazowieckie)

Dodano 2013-04-16

W  połowie kwietnia br. zrealizowaliśmy tablicę z planem powiatu przasnyskiego. Powstała ona dzięki zaangażowaniu władz powiatu oraz dzięki lokalnym podmiotom gospodarczym, które zamieśliły przy mapie swoje reklamy.  Starostwo nie poniosło kosztow związane z tym przedsięwzięciem.

 

Powitanie

 

Gościnni mieszkańcy Ziemi Przasnyskiej zapraszają do odwiedzenia i poznania jej piękna, walorów przyrodniczych i dużych możliwości inwestycyjnych. Głównym atutem naszego powiatu jest dobrze wykształcona kadra, zwłaszcza w branży spożywczej, mechanicznej, elektrycznej, budowlanej i odzieżowej. To właśnie fachowość i pracowitość tutejszych mieszkańców stanowi podstawę sukcesu finansowego i szybkiego rozwoju istniejących na terenie powiatu firm krajowych i zagranicznych.


Powiat Przasnyski jest fragmentem regionu nazywanego „Zielonymi Płucami Polski” - zieloną bramą otwierającą Pojezierze Warmińsko-Mazurskie. Posiada niespotykane walory przyrodnicze, a także doskonałe warunki do produkcji ekologicznej żywności. Zapraszamy do nas inwestorów i turystów z przekonaniem, że spotkają się z serdecznością, właściwą mieszkańcom tego regionu.

 

Starostwo Powiatowe
06-300 Przasnysz
ul. Św. St. Kostki 5
tel./fax 29 752 22 70
czynne pon.- pt. godz.: 8:00-16:00
starostwo@powiat-przasnysz.pl
http://www.powiat-przasnysz.pl

 


Środowisko naturalne

(http://www.powiat-przasnysz.pl/pl/srodowisko-naturalne/)

 

Powiat przasnyski zaliczany jest do wschodniej części Wysoczyzny Ciechanowskiej (należącej do makroregionu Niziny Północnomazowieckiej) usytuowanej na pograniczu z Równiną Kurpiowską, wchodzącą w skład Nizin Środkowopolskich. Niewielkie obrzeża północno-zachodniej części powiatu leżą w obrębie Wzniesień Mławskich – najbardziej malowniczego obszaru powiatu. Ze względu na znaczna wysokość (235 m n.p.m.) i dominującą szatę roślinną, nazywany jest „Górami Dębowymi”. Na pozostałych obszarach dominuje mało urozmaicony krajobraz równinny. Geologicznie powiat zbudowany jest z utworów moreny czołowej.


kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Powiat należy do obszaru „Zielone Płuca Polski”, którego ideą jest integracja ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym, czyli zasada zrówno-ważonego rozwoju. „Zielone Płuca Polski” objęły tereny najbardziej wartościowe pod względem przyrodniczym i stosunkowo mało zmienione działalnością człowieka. Do takich obszarów należy powiat przasnyski, którego niewątpliwym atutem środowiskowym są pozostałości Puszczy Kurpiowskiej wraz z jej różnorodnością biologiczną i krajobrazową. Ich duża wartość przyrodnicza wiąże się ze stosunkowo małym stopniem ingerencji antropogenicznej, co pozwoliło zachować naturalne zbiorowiska roślinne i zwierzęce a także walory krajobrazowe lasów, rzek i ich dolin. Brak rozwiniętego przemysłu oraz atrakcyjność przyrodnicza tych terenów mogą stanowić podstawę do rozwoju turystyki. Sieć hydrograficzną powiatu tworzą następujące rzeki: Orzyc, Węgierka, Omulew, Płodownica, Morawka i Ulatówka. Jej uzupełnieniem są czynne zbiorniki retencyjne w miejscowościach Chorzele, Karwacz, Łoje, Rudno Jeziorowe i Przasnysz. Dla powiatu przasnyskiego charakterystyczne są średnie zasoby wód podziemnych poziomu czwartorzędowego. Czystość wód powierzchniowych i podziemnych w powiecie (klasa czystości): wody powierzchniowe – klasa IV, wody podziemne – klasa III i IV.


kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć


Klimat powiatu przasnyskiego podobnie jak całego województwa mazowieckiego, ma charakter przejściowy, pomiędzy morskim, a kontynentalnym. Wraz z przemieszczaniem się na wschód, coraz mocniej zaznaczają się wpływy klimatu kontynentalnego, co ma bezpośrednie przełożenie na niższe średnie temperatury w zimie, większe roczne amplitudy temperatur oraz krótszy okres wegetacyjny. Czystość powietrza (klasa „A”), to jeden z walorów powiatu. Odnotowuje się tu niską emisję SO2, bardzo niską – NO2, niską – CO i średnią pyłu – PM 10.
Na terenie powiatu przeważają gleby wytworzone na utworach polodowcowych: gleby bielicowe, powstałe na podłożu piaszczystym, we wschodniej części pochodzenia leśnego, w południowej i południowo-wschodniej – wytworzone z gliny zwałowej oraz piasków naglinowych i naiłowych i gleby mułowo-torfowe i glejsowe.
Znajduje się 56 pomników przyrody ożywionej i nieożywionej oraz Krośnicko–Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 3.924 ha. W północnej części powiatu, pomiędzy rzeką Płodownicą a Omulwią, na terenie gmin Chorzele i Jednorożec, wyodrębniony jest obszar chroniony ptaków błotnych i brodzących Natura 2000 o powierzchni 14.420 ha.

 Wydawnicwto PiK Bydgoszcz, agencja reklamowa Bydgoszcz, reklama Bydgoszcz

 

Turystyka, sport i rekreacja

( http://www.powiat-przasnysz.pl/pl/turystyka-sport-i-rekreacja/)Szczególna atrakcyjność turystyczna regionu wynika z dużej ilości zabytków historycznych i nieskażonego środowiska naturalnego.

Opracowane zostały szlaki turystyczne o charakterze rekreacyjnym i poznawczym. Bardzo atrakcyjną trasą jest pieszo -rowerowy szlak drogą “Traktu Królewskiego” Przasnysz-Chorzele, łączący Mazowsze z Mazurami, oraz szereg innych tras turystycznych wychodzących z miasta Przasnysza w kierunkach na: Przejmy, Ostrołękę, Krasne-Opinogórę i Rostkowo. Rowery można wypożyczyć w całodobowej wypożyczalni uruchomionej przez firmę Kross.


kliknij aby powiększyć


   

Dużą atrakcją turystyczną są spływy kajakowe rzeką Omulew. Korzystając z wypożyczalni kajaków w miejscowości Zaręby można zorganizować nawet kilkudniowy wypoczynek. Ciekawą ofertą jest również zwiedzanie powiatu zabytkową kolejką wąskotorową oraz “wczasy w siodle” na terenie gmin: Krzynowłoga Mała, Krasne oraz w mieście Przasnyszu.


 

kliknij aby powiększyć

 

Na terenie powiatu przasnyskiego działa 25 klubów sportowych, w których młodzież uprawia wiele dyscyplin sportowych, m.in. piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, tenis ziemny, kolarstwo oraz karate. W miejscowości Mchowo zlokalizowany jest tor motokrossowy. Powiat posiada także lotnisko, na terenie którego działa “Aeroklub Północnego Mazowsza”.

W pobliżu Przasnysza położona jest znana w Polsce i na świecie miejscowość Rostkowo, będąca ośrodkiem kultu św. Stanisława Kostki, którą odwiedzają corocznie tysiące pielgrzymów.


 

 

zobacz również:

AGROTURYSTYKA

 


 

 

 

cofnij

Powered by: Talem Technologies