Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Gmina Bolesławiec powiat wieruszowski

Dodano 2011-04-28

We wrześniu 2010 r ukazała się publikacja promocyjna Urzędu Gminy Bolesławiec opracowana przez Wydawnictwo PiK Zbigniew Klimczak. Uznaliśmy, że warto tę gminę przybliżyć większej publiczności. Zapraszamy więc do gminy Bolesławiec.

 


Położenie
Gmina Bolesławiec położona jest w powiecie wieruszowskim, w południowo-zachodniej  części województwa łódzkiego.  Zajmuje powierzchnię 6458 ha, użytki rolne  stanowią
75,5%, natomiast lasy i użytki leśne - 19%. Część powierzchni gminy położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”, wchodzącego w skład korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym. Gmina składa się z 10 sołectw, zamieszkuje je 4200 mieszkańców, wśród nich mężczyźni stanowią 50,7%. Układ komunikacyjny oparty jest o drogi gminne i powiatowe, które łączą obszar gminy z układem krajowym, drogami  nr 8 (Warszawa - Wrocław) i nr 11 (Katowice - Poznań).
Na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 200 podmiotów gospodarczych, są to w większości małe firmy handlowo-usługowe.

 

Tak pisze o gminie Bolesławiec lokalna poetka:

 

„... A w dali wśród  łąk  morza, na górce sypanej
Bolesławiecka wieża piętrzy się wspaniała;
Niegdyś zamek obronny wznosił tu swe ściany-
Dziś z niego ona sama tylko już została...
Bolesław ja Pobożny stawił, głoszą dzieje;
A odtąd przeszła różne i ciężkie koleje...
Aż w sześćdziesiątym trzecim, w dniu jednym o świcie,
Sztandar polski zajaśniał nagle na jej szczycie,
I ogłosił mieszkańcom wolności nadzieję!...
Tam gdzie się dwóch zaborów spotyka granica,...
Stoi silna i dumna , jak wierna strażnica;
I w ciężkich dniach dzisiejszych, w dniach bólu i trudu,
Zda się czuwać nad losem Lechnickiego ludu..."


                                   JADWIGA SZEMBEKÓWNA

 

Publikacja promocyjna urzedu gminy Bolesławiec Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK Bydgoszcz

 

     W centrum Bolesławca  znajduje się siedziba Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Mieszkańcy działają aktywnie w Towarzystwie Przyjaciół Bolesławca i w Stowarzyszeniu „Miłośników Baszty w Bolesławcu”.

     Na terenie gminy aktywną działalność sportową prowadzą dwa  Ludowe Kluby Sportowe: „BASZTA”
w Bolesławcu i „HETMAN” w Żdżarach, a ich drużyny piłkarskie grają w A  klasie.
    

Walory przyrodnicze
   Walory przyrodniczo-krajobrazowe  gmina zawdzięcza położeniu w obszarze krajobrazu chronionego „Dolina rzeki Prosny”. Rzeka Prosna była naturalnym drogowskazem, tędy prowadził bursztynowy szlak handlowy a człowiek ingerował w zasoby przyrodnicze.
Od  czasów prehistorycznych ludzie osiedlali  się nad brzegiem rzeki, znajdując dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa, wypasano bydło, koszono trawy, na łąkach kopano rudę darniową dla hut i glinkę do wyrobu szkła. Rzeka sprzyjała również rozwojowi gospodarczemu, zakładano stawy rybne, tartaki i młyny wodne, które zachowały się do naszych czasów w Bolesławcu – Młyn Zamkowy, w Piaskach Młyn Krupka i w Mieleszynie  – Młyn Chobot.
 

Publikacja, folder, Urząd Gminy Bolesławiec, Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK

 

Ślady historii

    Bolesławiec położony na prawym brzegu Prosny należał niegdyś do najstarszych miast ziemi wieluńskiej, został założony w roku 1266 przez Bolesława Pobożnego - księcia kaliskiego. Kazimierz Wielki w latach 1333-1335 zbudował w Bolesławcu murowany zamek z cegły, posiadał on bramę, mury obwodowe i dwa drewniane budynki na dziedzińcu. W II połowie XIV wieku Władysław Opolczyk podwyższył mury obwodowe zamku, a na dziedzińcu wzniósł wysoką na 22 m wolno stojącą ośmioboczną wieżę obronną. Zamek miał pełnić funkcję nadgranicznej fortecy broniącej dostępu do Wielkopolski od strony Śląska, istniała tutaj również ważna przeprawa przez Prosnę i komora celna na trakcie z Mazowsza na Śląsk. W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) zamek uległ znacznemu zniszczeniu, a po wysadzeniu warowni w 1704 r. przez Szwedów został ostatecznie opuszczony i odtąd stopniowo popadał w ruinę. Do dziś przetrwała ośmioboczna wieża o wysokości 22 m oraz  fragmenty murów obwodowych. Wieża posiada w przyziemiu kopulaste sklepienie, na piętrze zaś kopułkę ze śladami żebrowania oraz zwornik. W XV wieku Bolesławiec był również siedzibą starostwa niegrodowego, a w 1563 r. odnotowano tutaj 45 mieszczan płacących podatki od wykonywanych rzemiosł. W wyniku II rozbioru w 1793 roku Bolesławiec dostał się pod panowanie pruskie.    Od 1807 roku Bolesławiec wchodził w skład Księstwa Warszawskiego, a od 1815 roku w skład Królestwa Polskiego.  W 1870 roku Bolesławiec stracił prawa miejskie i stał się wsią gminną. Do dnia dzisiejszego Bolesławiec zachował wrzecionowaty układ przestrzenny typowy dla małych miast śląskich. Na układ ten składa się kwadratowy rynek i po dwie ulice  wybiegające z jego narożników.

Chróścin
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1245, kiedy to wieś stała się własnością klasztoru cysterek w Ołoboku. W pobliżu wsi pozostało grodzisko z XIII wieku, ślad obronnego grodu, ochraniającego przeprawę przez Prosnę. Chróścin należał do zaboru rosyjskiego, a w kierunku zachodnim, za Prosną, która przepływała przez chróścińskie łąki, był już zabór pruski. Drewniany most w Goli na rzece Prośnie stanowił przejście graniczne pomiędzy zaborami, dziś jest to granica województw opolskiego i łódzkiego. W Chróścinie zachował się piękny pałac eklektyczny z XIX w. Budowę pałacu rozpoczął
w 1866 r. carski generał, komendant wojskowej bazy granicznej - Krasnokuckij, który otrzymał od cara okoliczne posiadłości za wybitne zasługi w tłumieniu powstania styczniowego. Córka generała Krasnokuckiego wyszła za mąż za innego rosyjskiego generała - Łopuchina, któremu w posagu wniosła dobra znad Prosny. Łopuchin dokończył budowę pałacu, który był siedzibą rodu, sprowadził również krewnych i służbę z Rosji. W latach 30. w pałacu mieścił się internat żeńskiej szkoły rolniczej w Chróścinie, a od 1952 r. swoją siedzibę ma tutaj Dom Pomocy Społecznej „Chróścin-Zamek”. Za namową żony Łopuchin wybudował dla wyznawców prawosławia w odległości ok. 200 m od pałacu cerkiew prawosławną, spełniającą funkcję rodzinnego grobowca. Jej wnętrze zdobi polichromia o motywach charakterystycznych dla prawosławia. Obok odnaleźć można groby żołnierzy carskich i służby dworskiej. W Chróścinie ważnym elementem architektury jest drewniany kościół, jego historia sięga 1552 r., kiedy to postawiona została drewniana kaplica, o której wiadomo, że od 1668 r. była to kaplica pod wezwaniem św. Mikołaja. W 1734 r. cysterki zbudowały nowy drewniany kościół, w którym  w 1919 r. rozbudowano nawę i dobudowano kruchtę. Przed kościołem stoi murowana brama-dzwonnica z pocz. XX wieku oraz pomnik upamiętniający śmierć parafian poległych w latach 1939-1945. 

 

Promocja gmin i miast Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK Bydgoszcz

 

Żdżary - od 1401 r. wieś królewska, podległa staroście w Bolesławcu.
W 1412 roku dwaj sołtysi utrzymują karczmę, młyn, kram rzeźniczy, szewski i kowalski oraz wyjeżdżają po sól do Wieliczki. W XVIII w. we wsi działa  browar, gorzelnia i karczma. W 1768 roku mieszkańcy stawiają nowy drewniany kościół pw. św. Bartłomieja w stylu wieluńskim,  a w 1911 budują murowaną bramę. We wnętrzu świątyni zachował się późnorenesansowy ołtarz główny z I poł. XVII w., późnogotycka płaskorzeźba Koronacja Matki Boskiej, a na chórze gotyckie rzeźby Ewangelistów z I pol. XV stulecia. Na cmentarzu parafialnym znajduje się grób Aleksandra Homczyca, żołnierza Wojska Polskiego poległego 1 września 1939 r. Atrakcją turystyczną Żdżar jest także jezioro polodowcowe, które dzisiaj mimo uregulowania nie straciło swojego piękna i malowniczości. Wokół roztaczają się piękne lasy pełne grzybów i jagód.

We wsi Żdżary przy miejscowej OSP działa prężnie Orkiestra Dęta, której koncerty uświetniają uroczystości o charakterze lokalnym, ale także stanowią wspaniałą i doniosłą oprawę muzyczną podczas obchodów rocznic i świąt państwowych. Aktywne mieszkanki Żdżar skupione są wokół Ludowego Zespołu „Jarzębinki”, który swoimi występami uświetnia  lokalne imprezy kulturalne.

Mieleszyn
Najstarszy dokument dotyczący Mieleszyna pochodzi z 1234 roku, kiedy to rycerz Iwo nadał Mieleszyn klasztorowi cysterek w Ołoboku. W 1412 roku powstała tutaj samodzielna parafia. Wystawiony przez cysterki drewniany kościół dotrwał do XVIII w., później popadł w ruinę, a w 1823 r. został gruntownie przebudowany przez ks. Franciszka Skupińskiego. W dniu 2 września 1939 roku został celowo spalony przez wkraczające wojska niemieckie, z pożaru ocalała jedynie murowana barokowa brama wyjściowa, dzwonnica i plebania.  W 1790 r. odnotowano, iż w Mieleszynie znajdowała się podobna do kredy biała glinka, którą wykorzystywano w hutach szkła. W tym czasie były również w Mieleszynie 2 browary, 2 karczmy i 5 młynów wodnych. Do dnia dzisiejszego zachował się „Młyn Chobot”, który był czynny do 1946 roku. Później budynek rozebrano, a w jego miejsce wystawiono nowy piętrowy, instalując w nim część narzędzi produkcyjnych starego młyna, wykorzystano też jego urządzenia wodne. Stanowi on własność prywatną i był wykorzystywany do 1969 roku.
            W Bolesławcu   znajdował się drewniany młyn wodny częściowo posadowiony na palach. Była to budowla o konstrukcji zrębowej, wzniesiona na planie prostokąta i posiadająca
3 kondygnacje, nakryta dachem naczółkowym krytym gontem. Do czasów międzywojennych był napędzany kołami wodnymi, potem zamontowano turbiny elektryczne. Unieruchomiono go w 1964 r., po czym przeszedł gruntowny remont, a w odrestaurowanym budynku w latach 80. utworzono hotel i restaurację „Stary Młyn”. Tragiczny pożar w lutym 2007 roku zniszczył cenny zabytek. Właściciel planuje odbudowę obiektu we współpracy z konserwatorem.
   W Bolesławcu znajduje się murowany trójnawowy kościół pw. Świętej Trójcy wzniesiony w stylu barokowym. W bryle świątyni uwagę przykuwa fasada frontowa, podzielona gzymsami na 4 kondygnacje i przyozdobiona ślepymi wnękami i wolutami. W kruchcie znajdują się epitafia dziekanów wieruszowskich – księży R.Dobrzelewskiego, J.Szeligowskiego i Mieńcuckiego.

 

Piaski - wieś położona 1 km od Bolesławca, posiada zabytkowy drewniany kościół cmentarny pw. św. Małgorzaty wzniesiony w 1781 r. Kryta gontem świątynia była restaurowana w latach 1839-40. Na tym cmentarzu znajdują się liczne zabytkowe mogiły i grobowce z II  poł. XIX w. oraz groby poległych za Ojczyznę podczas obu wojen i w powstaniach śląskich. Odnaleźć tu można również ogrodzone kutym parkanem groby prawosławne – w jednym z nich pochowano rosyjskiego generała Poznańskiego. 
   
Rośliny chronione Doliny Prosny

 Na terenie gminy Bolesławiec w Dolinie Prosny występuje 20  gatunków roślin objętych ochroną, z tego  9  gatunków podlega ochronie ścisłej. Należą do nich: paprotka zwyczajna, centuria pospolita, przylaszczka pospolita, wiciokrzew pomorski, śniadek baldaszkowaty, kruszczyk błotny, listeria jajowata, podkolan biały, storczyk czerwony, bluszcz pospolity, bobrek trójlistkowy, grążel żółty, grzybienie białe, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, barwinek pospolity, kocanki piaskowe, konwalia majowa. Ochrona tych roślin jest konieczna ze względu na rzadkość spotykania naturalnych stanowisk wytwarzających kwiaty i owoce, walory krajobrazowe Doliny Prosny, zabytki przyrody. Często też wymuszona jest bezmyślnym niszczeniem, wykopywaniem, zrywaniem dekoracyjnych kwiatów lub całych roślin.

Osobliwości przyrody
1. Dąb szypułkowy -obwód 4,5 m, wiek 250 lat  (Mieleszyn, obok Młyna Chobot)
2. Dąb szypułkowy - obwód 4,5 m, wiek 200 lat  (Żdżary, lasy państwowe)
3. Dąb szypułkowy - obwód 4,0 m, wiek 200 lat  (Mieleszyn, lasy państwowe)
4. Dąb szypułkowy - obwód 4,5 m,  wiek 250 lat  (Żdżary,  zabudowania prywatne)
5. Aleja akacjowa - wiek 150 lat (Żdżary,  lasy państwowe)
6. Stanowisko wiciokrzewu pomorskiego (Żdżary, Chróścin Zamek)
7. Stanowisko wawrzynka wilcze łyko (Żdżary,  lasy państwowe)
8. Stanowisko storczyków (Mieleszyn,  okolice Młyna Chobot)

 

Publikację kolportuje nieodpłatnie:

 

Urząd Gminy w Bolesławcu
ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec
tel. 62 783 60 83, fax 62 783 60 24
urzad@boleslawiec.net.pl
http://boleslawiec.net.pl/

 

Zapraszamy do odwiedzenia tej ciekawej gminy - Redakcja Wydawnictwo PiK

 

 Miejsca noclegowe:


Gościniec Nad Prosną w Goli www.gosciniecnadprosna.pl

tel. 501 423 856

na mapie ozn. nr 5


 

Gospodarstwo Agrotutystyczne

Chruścin 2, tel. 601 153 765

e-mail: rtuz@interia.pl

na mapie ozn. nr 15


 

Poniżej można pobrać publikację w plikach PDF.

 

 

Wydawnictwo PiK Bydgoszcz zaprasza do podobnej współpracy urzędy gmin, sołectwa, miasta i powiaty.

Opracujemy i wydamy folder, plan, mapę składaną, monografię gminy, album, kalendarz, wizytówki, pocztówki, listowniki itp. Opracujemy tablicę wielkoformatową z planem miasta/ mapą gminy, , . Zrealizujemy dla Państwa różnego rodzaju upominki, gadżety itp. 

 

cofnij

Powered by: Talem Technologies