Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Publikacja promująca Gminę Różan

Dodano 2011-01-17

Jedną z nowości wydawniczych naszej firmy jest informator o gminie Różan zawierający rozkładaną map gminy o wym 40 x 60 cm.

       Gmina Różan położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie makowskim. Siedzibą gminy jest miasto Różan, które leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych tras turystycznych: Warszawa - Suwałki i Ciechanów - Białystok.
 Różan położony jest na wysokiej skarpie, którą opływa rzeka Narew i jej dopływ Różanica, stanowiąca atrakcyjny szlak łączący Jeziora Mazurskie z Wisłą.
 Ciekawe położenie geograficzne, urozmaicony krajobraz oraz specyficzny klimat przyczyniły się do rozwoju budownictwa letniskowego, głównie indywidualnego.
 


Ogólna powierzchnia gminy wynosi 8410 ha, w tym: miasto - 667 ha, wieś - 7743 ha. Krajobraz okolic Różana urozmaicają kompleksy leśne.

 

 Nazwa Różan pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego słowa rosa, rosae - krzak różany, róża. Różan ma stary rodowód. Początki historii Różana oraz obszaru wokół ośrodka pochodzą już z XI wieku. W okresie wczesnego średniowiecza istniała tu osada, o czym świadczą liczne znaleziska archeologiczne, między innymi znaleziska ceramiki oraz ślady dawnych okopów i wałów. W okresie wczesnego średniowiecza Różan był prężną osadą handlową.  Dostęp do spławnej i żeglownej rzeki, port na Narwi i położenie przy ważnym szlaku komunikacyjnym powodowały stopniowy rozwój osady. Rozwój Różana należy wiązać z księciem Januszem I, który niezaprzeczalnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych władców mazowieckich. Okres jego rządów przypada na lata  1374-1429. Pod jego rządami gród różański przeżywał istotny rozwój gospodarczy uwieńczony  nadaniem w 1378 roku praw miejskich. Prawa miejskie Różana oparte były na prawie chełmińskim, stanowiącym odmianę prawa niemieckiego (magdeburskiego), które to wprowadzało nowy model działania prawnego, uznający mieszczan za podmiot prawny, dysponujący immunitetem gospodarczym i sądowniczym. W Różanie najwyższym organem samorządu miejskiego była rada, która sprawowała najwyższą władzę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Składała się z „rady starej” i „rady siedzącej” złożonej z burmistrza i rajców. Władze miejskie, z wyjątkiem dziedzicznego wójta, były corocznie wybierane.


         Położenie miasta przyspieszyło jego dalszy awans jako ośrodka handlowego i administracyjnego w północno-wschodniej części Mazowsza. Swój rozwój Różan zawdzięczał dobremu położeniu przy jednym z głównych szlaków handlowych biegnącym z Litwy przez północne Mazowsze na zachód. W tym czasie, tj. w II połowie XIV wieku i w XV wieku, Różan wraz z okolicznymi miejscowościami uczestniczył w wymianie handlowej, głównie z państwem zakonu krzyżackiego w Prusach. Głównym towarem eksportowym było drewno, które następnie spławiano Narwią.  W XV wieku Różan stał się stolicą ziemi zwanej różańską. W tym czasie ziemia różańska obejmowała 922 km2. Od końca XIV wieku w skład ziemi różańskiej wchodziły dwa powiaty -  różański i makowski. Istniało wówczas w mieście kilka cechów rzemieślniczych: tkacki, sukienniczy, krawiecki, szewski, bractwo rolne. Funkcjonował skład soli, browar i fabryka miodu. W połowie XVI wieku miasto skupiało ludzi zajmujących się produkcją rolniczą, co świadczyło o jego rolniczym charakterze. Rozwój gospodarczy Różana szedł w parze z rozwojem oświaty. Zachowały się informacje, iż niektórzy mieszkańcy Różana podejmowali w XV wieku studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 


        Różan, podobnie jak i inne miasta w Polsce, nawiedzały liczne pożary i zarazy. W 1515 roku na terenie ziemi różańskiej panowała ogromna zaraza. W XVII wieku najazd szwedzki doprowadził do zniszczenia miasta. W 1795 roku Różan znalazł się pod zaborem pruskim, w latach 1807-1815 był w Księstwie Warszawskim, później w Królestwie Polskim. Podczas powstania styczniowego w okolicy działały oddziały powstańcze. W 1869 roku Różan utracił prawa miejskie, odzyskane w 1919 roku W latach 1889-1910 Rosjanie zbudowali forty, czyniąc z Różana punkt oporu na linii obronnej Narwi.


 W latach międzywojennych Różan był lokalnym miejscem handlu, rzemiosła i drobnego przemysłu. Do jego aktywizacji przyczyniła się również Szkoła Podchorążych Piechoty w leżącym na lewym brzegu Narwi Kaszewcu. W 1939 r. Różan liczył 4900 mieszkańców. W początkach września 1939 roku toczyły się tu ciężkie walki, które spowodowały ogromne straty na tym terenie. Okupanci hitlerowscy wymordowali ludność żydowską. Prawie całkowite zniszczenie miasta przyniosły długotrwałe walki od września 1944 r. do stycznia 1945 roku, w czasie których wojska radzieckie uchwyciły przyczółek na prawym brzegu rzeki, a front przebiegał w pobliżu miasta. Zniszczonych zostało 95% budynków. Po wojnie Różan liczył tylko 1000 mieszkańców. Miasto stopniowo odbudowano, ale nie osiągnęło ono liczby ludności sprzed I i II wojny światowej.
 O wydarzeniach minionych wieków przypominają zabytki i miejsca pamięci, do których należą między innymi kościół parafialny pw. św. Anny w stylu neogotyckim, kopia XVI-wiecznego obrazu św. Anny, pomnik Anioła na cmentarzu w Różanie, forty różańskie, pomnik poświęcony pamięci mieszkańców Różana wymordowanych przez bolszewików w 1920 roku oraz pomnik poświęcony walczącym o wyzwolenie Różana w czasie II wojny światowej.


         Historia herbu: Herbem miasta jest róża, która nawiązuje do nazwy miasta.  Najstarszy ślad pieczęci miejskiej znajdował się w AP w Gdańsku i pochodził z 1436 roku.  Miał on średnicę 45 mm, ale wówczas był zupełnie nieczytelny. Następna pieczęć pochodzi z XVI wieku, ma rozetę 6-listną i równie nieczytelny napis w otoku (32 mm). Wyciśnięta jest na dokumentach z 1533 i 1536 roku znajdujących się w Archiwum Skarbowym w Warszawie.
 Z XVII wieku pochodzi pieczęć, która ma w tarczy różę 5-listną, a w otoku napis: SIGILLVM CONSVLARE CIVITATIS ROZANIE (38 mm śred.) i wyciśnięta jest na dokumentach z 1691, 1704, 1777 roku w Archiwum Głównym w Warszawie. Z początku XVIII wieku pochodzi pieczęć wójtowska, ale nie nosi herbu miejskiego, lecz prywatny herb ówczesnego burmistrza. Z końca XVIII wieku pochodzi pieczęć radziecka, która na rokokowej tarczy ma 5-listną rozetę miasta, a dookoła w otoku napis: PIECZĘĆ URZĘDU RADZIECKIEGO MIASTA I. K. M. ROZANA* (55 mm). Występowała ona przy dokumencie z 1792 roku.

 

Gmina Różan należy do gmin najlepiej wyposażonych w powiecie makowskim w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Funkcjonuje tu nowoczesne, ekologiczne wysypisko śmieci oraz zorganizowany sposób ich odbioru z poszczególnych posesji.


         Gmina posiada sprzyjające warunki przyrodnicze i krajobrazowe dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Występują tu duże kompleksy leśne, liczne strumienie, łąki i pastwiska, urozmaicona rzeźba terenu z licznymi wąwozami erozyjnymi. Szczególne znaczenie dla rozwoju funkcji rekreacyjnej ma rzeka Narew i jej dolina.
         Przeważającą formą wypoczynku na terenie Gminy Różan jest wypoczynek w domkach letniskowych, bowiem gmina położona jest w strefie zapotrzebowania na wypoczynek weekendowy i urlopowy.
       Gmina Różan oferuje ewentualnym inwestorom tereny uzbrojone w kompletne media stanowiące jej własność. Prywatni właściciele gruntów posiadają na sprzedaż działki rekreacyjne nad Narwią. Spodziewane są inwestycje w bazę hotelową i gastrono-miczną, a także w infrastrukturę turystyczną.
          Miasto Różan posiada uchwalony w 2006 roku plan zagospodarowania przestrzennego określający możliwości inwestowania.

 

            W mieście istnieje stacja uzdatniania wody, zmodernizowana w ostatnich latach nowoczesna oczyszczalnia ścieków, nowocześnie wyposażony Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Przedszkole Samorządowe, Publiczna Szkoła Podstawowa,  Publiczne Gimnazjum wraz z pełnowymiarową halą sportową, ośrodek zdrowia.
          Do każdej spośród 18 wiosek można dojechać zmodernizowaną drogą asfaltową. Dnia 23 września 1999 roku EuRoPol GAZ SA zakończył budowę całej pierwszej nitki gazociągu Jamał - Europa na terytorium Polski. Wykonanie ostatniego, tzw. złotego spawu na gazociągu, budowanym jednocześnie z obu stron, odbyło się w miejscowości Chełsty w gminie Różan. Inwestycja ta zaliczana jest do najbardziej zaawansowanych technologicznie i jednocześnie największych inwestycji energetycznych w Europie.

 

         Na terenie gminy w ciągu roku odbywa się wiele imprez kulturalno-sportowych: festyny majowe, Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego, festyn z okazji Dnia Dziecka, Dni Różana. W hali sportowej rozgrywane są turnieje piłki nożnej i siatkowej. W Różanie odbył się 52. Finał Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Redaktora Janusza Strzałkowskiego.
          Przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury redagowana jest lokalna gazeta „Świerszcz Różański” oraz działają koła zainteresowań, m.in. dziennikarskie, rzeźbiarskie, teatralne, plastyczne.
 Obecnie prowadzone są działania związane z budową zbiornika retencyjnego o pow. lustra wody ok. 20 ha na rzece Różanicy w miejscowości Szygi i Zawady-Ponikiew oraz z budową gminnej sieci teleinformatycznej, dzięki której mieszkańcy będą mieli dostęp do Internetu. Na terenie gminy działalność usługową i handlową prowadzi około 220 podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania ze strony turystów i działkowiczów. Działają tu również osoby, których pasją jest rzeźbiarstwo, malarstwo, kowalstwo artystyczne.

 ( tekt i fotografie Urząd Gminy Różan)

Publikację kolportuje w ramach promocji gminy
nieodpłatnie:


Urząd Gminy w Różanie
ul. Plac Obrońców Różana 4
06-230 Różan

http://www.rozan.eur.pl/

Wydawnictwo PiK Bydgoszcz zaprasza do podobnej współpracy urzędy gmin, sołectwa, miasta i powiaty.

Opracujemy i wydamy folder, plan, mapę składaną, monografię gminy, album, kalendarz, wizytówki, pocztówki, listowniki itp. Opracujemy tablicę wielkoformatową z planem miasta/ mapą gminy, , . Zrealizujemy dla Państwa różnego rodzaju upominki, gadżety itp. 

 

 

cofnij

Powered by: Talem Technologies